EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Hiệu quả của Công trình Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân từ 2x600MVA lên 2x900MVA

Ngày đăng: 7/31/2020 1:10:37 PM

Dự án “Nâng công suất (NCS) trạm biến áp (TBA) 500kV Vĩnh Tân từ 2x600 MVA lên 2x900 MVA” do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư đã được triển khai khởi công từ ngày 29/02/2020 với mục đích chính: Tránh quá tải các máy biến áp (MBA) 500/220 kV - 600 MVA hiện hữu; Góp phần giải phóng công suất các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực; Góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực.

Máy biến áp 500kV - 900MVA tại Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân

Dự án đã hoàn thành giai đoạn đầu với việc đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành MBA AT1-900MVA ngày 17/04/2020, MBA AT2-900MVA ngày 28/05/2020.

Trước đây, khi dự án nâng công suất chưa được triển khai thực hiện các MBA 500kV tại Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân luôn vận hành với tình trạng đầy tải có thời điểm quá tải vào khoảng thời gian từ 09h00’ đến 14h00’ hàng ngày khi các nhà máy điện mặt phát công suất cao lên các đường dây 220kV đấu nối vào trạm thông qua 02 MBA 500kV để truyền tải lên lưới 500kV.

Sau khi hoàn thành NCS cho 02 MBA 500kV sản lượng điện truyền tải qua 02 MBA tăng đáng kể so với các tháng đầu năm 2020. Cụ thể, sản lượng điện truyền tải qua 02 MBA trong tháng 01/2020 là 202.565.312 kWh (thời điểm trước khi NCS) và trong tháng 06/2020 là 295.405.632 kWh (sau khi NCS 02 MBA) tăng xấp xỉ 45%.

Qua đó thấy được việc NCS trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân mạng lại hiệu quả cao, làm tiền đề sẵn sàng tiếp nhận công suất từ các nguồn năng lượng tái tạo đấu nối từ lưới điện 110kV lên lưới 220kV thông qua các trạm biến áp 220kV như Phan Rí 2, Ninh Phước, Tháp Chàm, Hàm Tân.

Quản lý vận hành tại Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân

Dự án “Nâng công suất trạm biến áp 500 kV Vĩnh Tân từ 2x600 MVA lên 2x900 MVA” đưa vào vận hành đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, đảm bảo cung ứng điện cho khu vực miền Nam trong giai đoạn tới, cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành kinh tế hệ thống điện Quốc gia, góp phần phục vụ tốt các yêu cầu về hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của khu vực nói riêng, cả nước nói chung.

Nguyễn Phan Thanh Lâm

link bài viết được đăng trên Báo Bình Thuận OnlineTin khác:


Dấu chân người lính Truyền tải


Lượt truy cập:
web
analytics