EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Bộ Y tế khuyến cáo 9 biện pháp mới nhất phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng: 6/24/2021 10:30:39 AM

 Tin khác:


Dấu chân người lính Truyền tải


Lượt truy cập:
web
analytics