EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3


Dấu chân người lính Truyền tải


Lượt truy cập:
web
analytics