EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

GIỚI THIỆU

Tên tiếng Việt Công ty Truyền tải điện 3
Tên tiếng Anh         Power Transmission Company No3
Tên viết tắt PTC3
Địa chỉ 12 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
Điện thoại (0258) 3521188 - Fax: (0258) 3521836
Email  vanphong.ptc3@npt.evn.vn
Website http://ptc3.npt.com.vn
Ngành Điện Lực
Loại hình Doanh nghiệp quốc doanh Trung ương

Trụ sở làm việc Công ty Truyền tải điện 3

NGÀY THÀNH LẬP: 01/6/1990

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

 • Hoạt động truyền tải điện theo giấp phép hoạt động điện lực.
 • Quản lý vận hành, sửa chữa, thí nghiệm lưới điện.
 • Đầu tư phát triển lưới điện truyền tải.
 • Hoạt động tự động hóa và điều khiển.
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện.
 • Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện; các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Xây dựng, lắp đặt các công trình lưới điện.
 • Sản xuất thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông nội bộ.
 • Kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin.
 • Vận tải thủy bộ phục vụ sản xuất kinh doanh.
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
 • Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng.
 • Đầu tư các dự án điện mặt trời (tại trụ sở làm việc, nhà điều hành các trạm biến áp).

 

CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 • Ngày 13/3/1990, Bộ Năng lượng có quyết định số 99NL-TCCB-LĐ thành lập Sở Truyền tải điện 2 trực thuộc Công ty điện lực 3 có nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình điện và quản lý vận hành lưới điện truyền tải từ cấp điện áp 66kV trở lên trên địa bàn các tỉnh Nam miền Trung và tây Nguyên.
 • Ngày 21/5/1990, Công ty Điện lực 3 có quyết định số 797/NL/ĐL3-3 thành lập Sở Truyền tải điện 2 trực thuộc Công ty Điện lực 3 - tiền thân của Công ty Truyền tải điện 3, địa điểm đóng tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, kể từ ngày 01/6/1990 - có chức năng nhiệm vụ: Quản lý, vận hành, hiệu chỉnh, sửa chữa các đường dây và trạm từ 110kV trở lên từ tỉnh Khánh Hòa đến tỉnh Bình Định; Tổ chức tốt việc tiếp nhận điện năng từ hệ thống điện phía Nam, thực hiện công tác truyền tải và cung cấp điện năng cho các Sở điện lực theo kế hoạch Công ty giao, bảo đảm an toàn, liên tục, nhanh chóng xử lý các sự cố xảy ra, phấn đấu hạ tỷ lệ điện dùng để truyền tải điện, giảm thấp chi phí quản lý; Quản lý đầu tư xây dựng (quản lý A) các công trình lưới điện từ 110kV trở lên  trong khu vực quản lý.
 • Ngày 30/06/1993 Bộ Năng lượng có quyết định số 559NL/TCCB-LĐ v/v thành lập lại Sở Truyền tải điện 2 là một doanh nghiệp Nhà nước với chức năng nhiệm vụ quản lý xây dựng cơ bản các công trình điện có cấp điện áp từ 35 kV đến 220 kV, quản lý vận hành lưới điện truyền tải có cấp điện áp từ 66 kV đến 220 kV khu vực các tỉnh phía Nam miền Trung và Tây Nguyên.
 • Ngày 4/3/1995 Bộ Năng lượng có quyết định số 108 NL/TCCB-LĐ thành lập Công ty Truyền tải điện 3 Trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 01/04/1995 với nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải từ cấp điện áp 110kV đến 500kV trên địa bàn các tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên.
 • Ngày 01/07/2008 Công Ty Truyền tải điện 3 trở thành đơn vị trực thuộc Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia (EVNNPT) theo quyết định thành lập số 2967/EVN-TCKT-TCCB&ĐT ngày 25/06/2008.

 

KHỐI LƯỢNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP:

 • Đường dây 500kV: 2.338,258 km
 • Đường dây 220kV: 3.778,377 km
 • Tổng dung lượng máy biếp áp 500kV: 9.000 MVA
 • Tổng dung lượng máy biếp áp 220kV: 7.625 MVA

TRẠM BIẾP ÁP 220KV: (20 trạm)

 • Trạm biến áp 220kV Nha Trang
 • Trạm biến áp 220kV Quy Nhơn
 • Trạm biến áp 220kV Krông Buk
 • Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa
 • Trạm biến áp 220kV Tháp Chàm
 • Trạm biến áp 220kV Phan Thiết
 • Trạm biến áp 220kV Bảo Lộc
 • Trạm biến áp 220kV Đức Trọng
 • Trạm biến áp 220kV Hàm Tân
 • Trạm biến áp 220kV Phước An
 • Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ
 • Trạm biến áp 220kV ĐăkNông
 • Trạm biến áp 220kV Phan Rí
 • Trạm biến áp 220kV Ninh Phước
 • Trạm biến áp 220kV Vân Phong
 • Trạm biến áp 220kV Krông Ana
 • Trạm biến áp 220kV Chư Sê
 • Trạm biến áp 220kV Cam Ranh
 • Trạm biến áp 220kV Phước Thái
 • Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo
 

TRẠM BIẾN ÁP 500KV: (06 trạm)

 • Trạm biến áp 500kV Pleiku
 • Trạm biến áp 500kV Pleiku 2
 • Trạm biến áp 500kV Đăk Nông
 • Trạm biến áp 500kV Di Linh
 • Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân
 • Trạm biến áp 500kV Vân Phong

 

 

 

PHẠM VI QUẢN LÝ VẬN HÀNH:

MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

- Huân chương Độc lập hạng Ba (Quyết định số: 1593 /QĐ-CTN ngày 10/10/2012 của Chủ tịch nước).

- Huân chương Lao động Hạng 1 (Quyết định số: 792/2003/QĐ/CTN ngày 03/11/2003 của Chủ tịch nước).

- Huân chương Lao động Hạng 2 (Quyết định số: 485/KT- CTN ngày 10/9/1998 của Chủ tịch nước).

- Huân chương Lao động Hạng 3 (Quyết định số: 458/KT/CTN ngày 19/5/1995 của Chủ tịch nước).

 

 

 


Dấu chân người lính Truyền tải


Lượt truy cập:
web
analytics