EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Hành khúc Truyền tải điện Việt Nam

Bản tình ca Truyền tải điện

 

Bài ca công nhân truyền tải

Niềm tự hào Truyền tải điện Việt Nam

 


Dấu chân người lính Truyền tải


Lượt truy cập:
web
analytics