EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Công ty Truyền tải điện 3

  • Địa chỉ: Số 12 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Điện thoại: (0258) 3521188; 2220468;
  • Fax: (0258) 3521836
  • Email: vanphong.ptc3@npt.evn.vn

Bản đồ


Dấu chân người lính Truyền tải


Lượt truy cập:
web
analytics