EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Khen thưởng cho các tập thể thuộc PTC3 tham gia hỗ trợ thi công dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Ngày đăng: 6/5/2024 10:10:27 AM

Từ ngày 29/5/2024 đến ngày 01/6/2024, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) kiểm tra tình hình thi công các vị trí 37, 38, 39, 166 và 167 cung đoạn NMNĐ Nam Định I - Phố Nối, đường dây 500 kV mạch 3 mà PTC3 được Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao.

Khen thưởng, biểu dương tập thể Truyền tải điện Gia Lai thi công tại vị trí 37
Khen thưởng, biểu dương tập thể Truyền tải điện Lâm Đồng thi công tại vị trí 38

Tại các vị trí tiến độ công việc hiện đang rất khẩn trương; Ban chỉ huy tiền phương và các đơn vị thuộc PTC3 tham gia thi công, hiện đang triển khai phương án bố trí nhân sự để thực hiện công việc liên tục cả ngày và đêm, nhằm đảm bảo tiến độ về đích của Dự án theo kế hoạch; Toàn thể CBCNV PTC3 tại công trường luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ và vượt khó, khắc phục các trở ngại do thời tiết, điều kiện làm việc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và an toàn lao động.

Khen thưởng, biểu dương tập thể Truyền tải điện Bình Thuận thi công tại vị trí 39

Khen thưởng, biểu dương tập thể Truyền tải điện Đăk Lăk thi công tại vị trí 166

Kịp thời động viên, khích lệ và biểu dương tinh thần trách nhiệm, đoàn kết đồng sức, đồng lòng vì nhiệm vụ chung, phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao của CBCNV các tập thể tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3, cung đoạn NMNĐ Nam Định I - Phố Nối, Giám đốc PTC3 đã trực tiếp trao khen thưởng tại công trường cho các tập thể: Ban chỉ huy tiền phương, Truyền tải điện Gia Lai, Truyền tải điện Đăk Lăk, Truyền tải điện Đăk Nông, Truyền tải điện Lâm Đồng, Truyền tải điện Bình thuận.

Khen thưởng, biểu dương tập thể Truyền tải điện Đăk Nông thi công tại vị trí 167

Trần Việt Hùng

 Tin khác:


Dấu chân người lính Truyền tải


Lượt truy cập:
web
analytics