EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Truyền tải điện Bình Thuận tổ chức tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải.

Ngày đăng: 1/5/2022 3:12:32 PM

Ngày 30/12/2021, Truyền tải điện Bình Thuận đã phối hợp với phòng PA04, PV05 - Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức thực hiện Tuyên truyền Pháp luật về bảo vệ công trình An ninh Quốc gia, kết hợp kiểm tra công tác bảo vệ đường dây 500kV trước tết Dương lịch 2022 tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Chương trình tuyên truyền được tổ chức tại Hội trường thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, với sự tham gia của toàn thể đội ngũ cán bộ thôn, bản, công an xã, lực lượng bảo vệ đường dây, lực lượng Dân phòng cùng các cháu học sinh nghèo học giỏi, nhằm thông qua các lực lượng này để tiếp tục lan rộng đến từng người dân trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền Truyền, Truyền tải điện Bình Thuận tổ chức trình chiếu slide về bảo vệ hành lang an toàn lưới kết hợp giải thích các hành vi nghiêm cấm của pháp luật; nội dụng cơ bản của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, ngày 26/02/2014; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP, ngày 21/04/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện đến các hộ dân, trẻ em học sinh sinh sống dọc hành lang lưới điện 500kV trên địa bàn xã Phan Thanh – huyện Bắc Bình.

Tiếp đó, Ông Đặng Thành Sang – Phòng PA04 Công an tỉnh Bình Thuận phổ biến nội dung Quyết định số 1944/QĐ-TTg, ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Hệ thống Truyền tải điện 500kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Quyết định số 1237/QĐ-UBND, ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Phê duyệt Đề án Đảm bảo an ninh, trật tự Hệ thống Truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Cũng trong chương trình, Truyền tải điện Bình Thuận đã tổ chức trao tặng 20 phần quà cho các học sinh nghèo học giỏi; Các gia đình chính sách, hộ gia đình bị ảnh hưởng dịch bệnh covid -19 và hộ dân sinh sống, canh tác dọc hành lang lưới điện 500kV tại địa phương.

Thông điệp “Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp” đã được truyền tải đến người dân qua buổi tuyên truyền. Qua đó Chính quyền địa phương mong muốn được tiếp tục phối hợp với đơn vị để tuyên truyền mở rộng đến các thôn, bản, làng trong thời gian tới và đồng thời cam kết thực hiện tuyên truyền cho nhân dân trong các cuộc họp ở địa phương nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và tham gia bảo vệ an toàn công trình lưới điện truyền tải Quốc gia.

 

                                                                                                Nguyễn Văn ThêmTin khác:


Dấu chân người lính Truyền tải


Lượt truy cập:
web
analytics