EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Văn hóa EVNNPT trên công trường thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Ngày đăng: 6/4/2024 4:31:17 PM

Trên công trường thi công Dự án đường dây 500kV (mạch 3) Quảng Trạch – Phố Nối, tiến độ khẩn trương, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ được đặt lên hàng đầu đối với CBCNV Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) nói chung, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) nói riêng.

Đại diện Lãnh đạo PTC3 động viên tinh thần CBCNV PTC1 tại vị trí 08 - tỉnh Nam Định

Bên cạnh đó là sự quan tâm, chia sẻ, động viên lẫn nhau giữa Lãnh đạo và CBCNV từng đơn vị, giữa CBCNV với nhau, và trên hết là giữa các đơn vị trong ngôi nhà chung EVNNPT, tình đồng chí, đồng đội của những người đang chung sức, chung lòng vì nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty, thể hiện nét đẹp Văn hóa EVNNPT trong mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nhau giữa các đơn vị, cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao vì sự phát triển bền vững của EVNNPT.

Đại diện Lãnh đạo PTC3 động viên tinh thần CBCNV PTC4 tại vị trí 190 - tỉnh Thái Bình

Hình ảnh được ghi lại tại công trường thi công vị thí 08 – tỉnh Nam Định và vị trí 190 – tỉnh Thái Bình, thuộc cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối, gần các vị trí do CBCNV PTC3 đang đảm nhiệm thi công, đại điện Lãnh đạo PTC3 đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với CBCNV Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) và Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đang thi công tại đây, vì mục tiêu chung đảm bảo tiến độ thi công Dự án và an toàn lao động.

Trần Việt HùngTin khác:


Dấu chân người lính Truyền tải


Lượt truy cập:
web
analytics