EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.
Tên văn bản, tài liệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Download
Mẫu phiếu khảo sát CBCNV (PDF) 02/10/2018 Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)
Mẫu phiếu khảo sát CBCNV 02/10/2018 Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)
Audio văn hóa EVNNPT 22/06/2018 Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)
Tài liệu văn hóa EVNNPT 22/06/2018 Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

Dấu chân người lính Truyền tải


Lượt truy cập:
web
analytics